Starters en SVN

Als starter op de huidige woningmarkt valt het vaak niet mee om een eigen huis te kopen.
De hoge woningprijzen hebben daar natuurlijk alles mee te maken.
Als u achttien jaar of ouder bent, kunt u kiezen voor een voordelige Starterslening, u kunt uw ouders laten meetekenen óf u vraagt een handige Koopsubsidie aan.

Starterslening via SVn

De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) biedt u de mogelijkheid tot een Starterslening. Met deze aantrekkelijke lening kunt u de woonlasten van uw eerste koopwoning verlagen. Zo kunt u vaak tóch de woning kopen die u op het oog hebt. Is dit de sleutel tot uw eigen woning?

Meetekenen ouders

Ook uw ouders kunnen u helpen om uw eerste woning te kopen. Dat doen ze door de hypotheekakte mede te ondertekenen. Hierdoor zijn uw ouders aansprakelijk als u uw verplichtingen ten opzichte van de hypotheek-verstrekker – om welke reden dan ook – niet kunt nakomen.

Koopsubsidie

Koopsubsidie stelt u in staat om óók een eigen huis te kopen als u een lager of gemiddeld inkomen hebt. De Koopsubsidie bestaat uit een maandelijkse, belastingvrije bijdrage in de hypotheeklasten. Wij kunnen u uitgebreid informeren over de mogelijkheden.

Gedetailleerde informatie en voorwaarden

Starterslening via SVn

Gemeenten die meedoen aan de Starterslening, geven u – tot een bepaald inkomen – de mogelijkheid om de woonlasten van uw eerste koopwoning te verlagen. Een Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u op basis van uw inkomen kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De Starterslening kent een rentevaste periode van 15 jaar, de looptijd is maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar van deze periode betaalt u géén rente en aflossing voor de Starterslening. Na het derde jaar betaalt u wel rente en aflossing als uw inkomen voldoende is gestegen. Is dat niet zo, dan kunt u bij SVn een hertoets aanvragen en betaalt u een maandlast die past bij het inkomen dat u op dat moment hebt. Kijk op www.svn.nl of ook uw gemeente meedoet aan de Starterslening.

Totale financiering

De totale financiering van uw huis bestaat uit:

 • De Starterslening bij SVn
 • Een normale (eerste) hypotheek bij een geldverstrekker

Uw (eerste) hypotheek moet een rentevaste periode hebben van minimaal 10 jaar en sluit u af bij een geldverstrekker. Uw Starterslening sluit u af bij SVn. Beide leningen (eerste hypotheek bij een geldverstrekker en Starterslening bij SVn) moeten voldoen aan de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie. Dit betekent dat beide leningen samen niet hoger mogen zijn dan de verwervingskosten van uw woning. De verwervingskosten zijn de koopsom of koopprijs van uw woning plus een vaste opslag van 8% bij een nieuwbouwwoning en 12% bij een bestaande woning. Meerwerk of onderhoud kunnen deel uitmaken van de financiering, maar tellen niet (altijd) mee bij de vaststelling van de hoogte van de Starterslening die u nodig hebt.

Meer informatie vindt u op www.svn.nl
Bron: SVn

Meetekenen ouders

Uw ouders kunnen uw hypotheekakte mede ondertekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit houdt in dat zij voor het hele bedrag zelfstandig aansprakelijk zijn op het moment dat u uw verplichtingen ten opzichte van de geldverstrekker niet nakomt.

De voorwaarden als u uw ouders wilt laten meetekenen:

 • U moet als starter minimaal 70% van de lening zelf kunnen dragen. Het inkomen van beide starters mag worden gebruikt voor de inkomenstoets. Dit inkomen moet voldoende zijn om minimaal 70% van de lening te dragen. Als bekend is welk percentage van de lening kan worden gedragen, wordt het financieringstekort vastgesteld.
 • 30% van de lening op het inkomen van de ouders.
 • Het vastgestelde financieringstekort van de starter (s) moet door de ouders gedragen kunnen worden. Beide ouderinkomens kunnen worden gebruikt voor de toetsing. De ruimte in de financieringslast van de ouders dient groter te zijn dan het tekort van de kinderen. Houd er rekening mee dat bij de financieringslast – naast lopende hypotheek- of huurlasten – ook de kredieten van uw ouders meetellen. Ook moet het inkomen van uw ouders uit een vast dienstverband bestaan. Als uw ouders een inkomen hebben uit zelfstandig ondernemerschap, kunnen ze u ook ondersteunen. In dat geval moeten ze wel voldoen aan de eis van drie jaar ondernemerschap.
 • Binnen 5 jaar moet u de lening zelf dragen. Uw inkomensperspectief moet voldoende zijn om de lening binnen 5 jaar zelf te dragen. Bij de aanvraag moet uw tussenpersoon dit aangeven in een korte beschrijving, zodat de geldverstrekker zich een goed beeld kan vormen van uw toekomstige inkomensgroei.

Koopsubsidie

De koopsubsidie is afhankelijk van uw toetsinkomen, de koopsom, de hypotheek en uw leeftijd. Uw toetsinkomen wordt vastgesteld op basis van uw bruto jaarinkomen plus dat van uw eventuele medebewoner. Er is geen maximum gesteld aan uw inkomen voor de Koopsubsidie, maar hoe meer u verdient, hoe lager de subsidie. De subsidie is óók afhankelijk van de hoogte van de hypotheeksom. Daardoor kan het voorkomen dat het uiteindelijke subsidiebedrag op nul uitkomt. Voorfinanciering van koopsubsidie is niet mogelijk.

 • U bent 18 jaar of ouder op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning uw eigendom wordt.
 • U bent geen eigenaar en bewoner geweest van een koopwoning in de drie jaar die voorafgaan aan de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning uw eigendom wordt.
 • U gaat zelf in de woning wonen.
 • U moet Nationale Hypotheek Garantie aanvragen.
 • Uw hypotheek heeft een rentevaste periode van minimaal 10 jaar.

De maximale bedragen die gelden voor uw eigen vermogen, de koopsom en het hypotheekbedrag worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door Senternovem*.

* Kijk voor uitgebreide informatie over de aanvraag en de voorwaarden van Koopsubsidie op www.senternovem.nl.

Als u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor Koopsubsidie. Samen met uw adviseur kunt u nagaan of dit werkelijk zo is.
Neemt u hiervoor contact met ons op.

Kvk nummer 32090018| WFT nummer 12007579Website by DenK Internet Solutions
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top